Lo Birgersson

Skyltar

Staden använder många typer av skyltar för att kommunicera med göteborgare, bland annat fasadskyltar, byggskyltar och hänvisningsskyltar. Tänk på att layout upplevs annorlunda när den kommer upp i stort format. Utgå från målgruppen när du väljer textstorlek och textmängd. Om texten ska läsas på nära håll får den inte vara allt för stor. Om du vill nå de som åker bil eller cykel kan den inte vara för lång.

Hej-skyltar

Reviderad mall med nya färger för Hej-skyltar kommer under kvartal 1. Tillsvidare gäller nedan.

Fler exempel på Hej-skyltar finns i nedladdningsbar pdf, längst ned på sidan.

Ramavtal för hänvisningsskyltar

Från och med 29 juni 2017 finns ett nytt ramavtal för hänvisningskyltar. Leverantören för avtalet är Floda Systemskylt AB. 

Avtalet omfattar standardskyltsystem för inom- och utomhusbruk och specialskyltar för inom- och utomhusbruk. Om du vill beställa skyltar kontaktar du Floda Systemskylt för att boka ett inledande möte. 

Torsten Pellman
torsten@systemskylt.se
Mobil 0708-16 45 00

Pernilla Wenehult
pw@systemskylt.se
Mobil: 0722-51 77 15

Detta ingår inte i ramavtalet:

 • Arbetsmiljöskyltar såsom varnings-, trivsel- och påbudskyltar, dekaler och markeringar. Dessa avropas från ramavtalet Arbetsmiljöskyltar och dekaler. 
 • Vägskyltar och reklam- och evenemangsskyltar.
 • Skyltning i samband med köp och uppsättning av ny brandsläckare. Det ska avropas från ramavtalet Brandsläckare med mera.
 • Upprätta och ta fram utrymningsplan. Det ska avropas från ramavtalet Brandsläckare med mera.

Skyltmanual

Stadens manual för hänvisningsskyltar kan du ladda ner som pdf längst ned på sidan. Kampanjskyltar följer stadens grafiska profil. 

Bygglovshantering fasadskyltar

Inför en beställning av en fasadskylt bör du tänka på att processen kan vara relativt lång. Följande tidsperspektiv/flöde gäller generellt och går att dela in i tre punkter:

Möte med skyltentreprenör

 • Besök på plats för samtal om skyltplacering, skylttyp och förutsättningar att montera skylt/skyltar. Ansvarsfördelning avseende framdragning och inkoppling av eventuell el.
 • Kontakt med fastighetsägaren för att information om eventuellt skyltprogram. Många fastighetsägare godkänner endast frisittande bokstäver, skylttyp PF, sid 8-9 i Göteborgs Stads skyltprogram.
 • Korrektur och offert.
 • Möjlighet till justeringar av skyltformat och placering.

Efter godkänd offert och korrektur:

Bygglov som Floda Systemskylt kan vara behjälpliga med, pris 3 900 kronor, och omfattar nedanstående punkter:

 • kontakt med fastighetsägaren för att få fasadritningar, fastighetsbeteckningar samt kontaktuppgifter.
 • framtagande av bygglovshandlingar som ska omfatta situationsplan
 • eventuell TA-plan om markytan nedanför monteringsplats berör gång-, cykel- eller bilväg, 
 • fasadritningar skala 1:100 med skalenligt inritade skyltar 
 • fotomontage.

Skicka bygglovsansökan till fastighetsägare för påskrift. Skicka den av fastighetsägaren påskrivna bygglovsansökan till stadsbyggnadskontoret, SBK. Hanteringstid för närvarande cirka tre månader. I en godkänd bygglovsansökan finns alltid en tid för möjlighet för överklagan på en månad. Begäran om avtalsnummer från ansvarig förvaltning för ”Nystart”. Startanmälan för markarbete måste lämnas in minst 14 dagar innan arbetet påbörjas.

Beställning av skylt kan innebära

 • produktion
 • eventuell elentreprenad och montering av skylt.

Denna process kan ta uppemot sex månader från första kontakt till att skylten är monterad.

Bygglovshantering markfasta skyltar

Inför en beställning av en markplacerad skylt bör du tänka på att processen kan vara relativt lång. Följande tidsperspektiv/flöde gäller generellt och går att dela in i tre punkter:

Möte med skyltentreprenör

 • Besök på plats för samtal om skyltplacering, skylttyp och förutsättningar att montera skylt/skyltar.
 • Ansvarsfördelning avseende framdragning och inkoppling av eventuell el.
 • Göra ledningskollen.
 • Kontakt med fastighetsägaren för ett förhandsgodkännande av skyltplacering alternativt inhämta upplåtelsetillstånd och vid behov polistillstånd.
 • Korrektur och offert.
 • Möjlighet till justeringar av skyltformat och placering.

Efter godkänd offert och korrektur:

Bygglov som vi kan vara behjälpliga med, pris 3 900 kronor, och omfattar nedanstående punkter:

 • kontakt med fastighetsägaren för att få fastighetsbeteckningar samt kontaktuppgifter.
 • framtagande av bygglovshandlingar som ska omfatta situationsplan
 • eventuell TA-plan om markytan vid monteringsplats berör gång-, cykel- eller bilväg, 
 • fotomontage.

Skicka bygglovsansökan till fastighetsägare för påskrift. Skicka den av fastighetsägaren påskrivna bygglovsansökan till stadsbyggnadskontoret, SBK. Hanteringstid är för närvarande cirka tre månader. I en godkänd bygglovsansökan finns alltid en tid för möjlighet för överklagan på en månad.

Beställning av skylt

 • Produktion
 • Markentreprenad och eventuell elentreprenad samt montering av skylt

Denna process kan ta uppemot sex månader från första kontakt till att skylten är monterad. Markarbete kan inte heller utföras om det är tjäle i mark vilket kan förlänga processen ytterligare.