Foto: Lo Birgersson

Illustration och animation

Göteborgs Stad har två illustrationsmanér, ett pedagogiskt och ett profilerande. Här kan du läsa mer om manéren och hur vi använder illustration och animation när vi paketerar budskap.

Göteborgs Stad ska arbeta normmedvetet. Det viktigaste för att skapa inkluderande illustrationer och animationer är att ett normmedvetet tänkande genomsyrar hela processen, från beställning och idé till slutprodukt.

Illustration

Våra två illustrationsmanér fungerar både i illustration och animation. De bygger på enkla former och öppnar för en mer inkluderande gestaltning av människan genom en friare användning av perspektiv, färg, form, och komposition.

Illustrationerna ska alltid användas tillsammans med Göteborgs Stads logotyp och grafiska profil. De har samma roll som foton och får inte användas som avsändare likt en logotyp. Illustrationer kan gärna vara i stadens komplementfärger, men du är också fri att använda andra färger.

Profilerande manér

Det profilerande illustrationsmanéret bygger på enkla former med fyllda färgfält.

Exempel på profilerande illustrationsmanér.​

 

Pedagogiskt manér

Det pedagogiska illustrationsmanéret använder vi när något ska förklaras. Det passar bra för att illustrera processer, till i exempel e-utbildningar och film.

Exempel på pedagogiskt illustrationsmanér.

Fria illustrationer i mediabanken

Stadens mediabank (tidigare bildarkivet) innehåller bilder och illustrationer som är fria för nedladdning. Alla användare inom staden har grundbehörighet för att titta i mediabanken. För att ladda hem bilder och illustrationer krävs en högre behörighetsnivå. Du som arbetar med kommunikation ska ha den högre behörighetsnivån.

Du hittar mediabanken på media.goteborg.se. Läs mer om mediabanken på intranat.goteborg.se.

Läs mer i lathunden Att använda Göteborgs Stads illustrationer.

Animation

I animationer passar både det profilerande och det pedagogiska manéret. Du väljer illustrationsmanér beroende på animationens karaktär. Färger kan användas fritt för att skapa en känsla.

Det profilerande manéret är lämpligt i kortare loopar och digitala puffar. Det pedagogiska manéret använder du när du ska förklara något. Då är det extra viktigt med kontrast för att tydliggöra ditt budskap.

 

Exempel på animation i det pedagogiska illustrationsmanéret.