Grafisk manual

Stadens grafiska profil regleras i styrdokumentet Policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil. Den grafiska manualen talar om hur vi tillämpar profilen i olika produkter, kanaler och sammanhang och innehåller riktlinjer, exempel och mallar.