Avsändare

För att vara tillgängliga, trovärdiga och tydliga berättar vi alltid att vi är Göteborgs Stad. Både när staden kommunicerar ensamt eller tillsammans med andra ska det tydligt synas att staden är avsändare. Detta görs genom stadens logotyp och/eller en garanttext.

Det övergripande målet med Göteborgs Stads kommunikation är att skapa kännedom om stadens arbete. Enhetlig kommunikation är ett sätt att öka tydligheten för boende, besökare och näringsliv. Även om vi är många förvaltningar och bolag som verkar inom en rad olika områden, ska det vara tydligt att vi är en stad, Göteborgs Stad.  

Fråga din uppdragsgivare om du är osäker på vilken typ av avsändare som ska användas.

Läs om Göteborgs Stads logotyp på sidan Logotyp.

Samarbeten

Ibland är Göteborgs Stad en av flera avsändare som ska synliggöras i kommunikationen. Under Samarbeten kan du läsa om hur olika avsändare ska synas i samarbeten för att det ska vara tydligt och lätt att förstå.

Särprofilerade verksamheter

Ett fåtal verksamheter inom Göteborgs Stads förvaltningar är särprofilerade, vilket betyder att de har en egen grafisk profil. Läs mer om hur dessa verksamheter ska kommunicera att de är en del av Göteborgs Stad genom logotyp och garanttext på sidan Särprofilerad verksamhet.

Helägda bolag

Bolagen i Göteborgs Stad har ofta egna grafiska profiler och ska alltid tydliggöra sitt förhållande till staden genom att kommunicera att de är en del av Göteborgs Stad genom en garanttext. Läs mer på sidan Helägda bolag.