Aktuellt

Utvecklingen av den grafiska manualen pågår kontinuerligt och uppdaterade instruktioner görs utifrån målgruppernas behov och förutsättningar och de krav som finns för tillgänglighet, användarvänlighet, effektivitet och digitalisering. Här kan du läsa om de senaste uppdateringarna.

De senaste uppdateringarna

Ny struktur i den grafiska manualen

Den grafiska manualen har strukturerats om och fått en tydligare indelning mellan byggstenarna i grafisk profil och hur den grafiska profilen tillämpas i olika sammanhang och kanaler. Instruktionerna om samarbeten, särprofilerade verksamheter och helägda bolag ligger nu på egna sidor under Logotyp. I uppdateringen har även flera nya sidor lanserats, med fler bildexempel.

Information och lathundar kring hur du genomför olika typer produktioner eller använder mediabanken och mallgeneratorn, hittar du numera på temasidan Kommunikation i staden.

Rekommendationer och mallar för webbutbildningar

Nu finns instruktioner om hur Göteborgs Stads grafiska profil tillämpas i webbutbildningar. Läs mer på sidan Webbutbildningar. Mall för författarverktyget Storyline finns på sidan Mallbibliotek.

Sammanfattning av Göteborgs Stads grafiska profil

Om du behöver hålla, eller själv få, en snabb presentation av Göteborgs Stads grafiska profil finns nu en sammanfattning i PDF-form. Kontakta enheten visuell kommunikation om du behöver sammanfattningen som PPT-presentation.

Så här gör du film i Göteborgs Stad

På Göteborgs Stads intranät finns nu samlad information om hur du gör film i Göteborgs Stad. Läs mer på Nya kommunikation i staden.

Frågor och svar kring grafisk manual

Frågor och svar kring grafisk manual ingår i den löpande förbättringen av manualen. På sidan Vanliga frågor kan du ta del av de vanligast förekommande frågorna kring stadens grafiska profil, mallar och instruktioner i manualen.

Uppdaterad grafisk manual

Manualen talar om hur du tillämpar stadens grafiska profil i olika produkter och sammanhang. Manualens instruktioner, exempel och stadens mallar gör att du kan arbeta effektivt och tillgängligt med enhetlig kommunikation, oavsett kanal.

Uppdateringar som är gjorda i den grafiska manualen:

Har du frågor eller synpunkter?

Välkommen att kontakta enhetschef för visuell kommunikation, Sofia Wallner.
Telefon: 031-367 80 31
E-post: sofia.wallner@intraservice.goteborg.se