Grafisk profil för Göteborgs Stad

Göteborgarna ska enkelt kunna ta del av Göteborgs Stads tjänster. Det är en demokratisk rättighet. Därför ska vi kommunicera tydligt, öppet, aktivt och trovärdigt. Vår grafiska profil gör staden tydlig som avsändare. Här hittar du vår grafiska manual som visar hur vi tillämpar profilen i olika produkter och kanaler.

Kompletterande innehåll
${loading}