Bemanning och organisation

På boendet arbetar omvårdnadspersonal dygnet runt med de boendes omvårdnad.

Varje våning har en sjuksköterska som är patientansvarig. Arbetsterapeut och fysioterapeut besöker boendet regelbundet och när behov finns. Läkare från närbelägen vårdcentral är knuten till boendet.

Som boende har du en egen kontaktpersonal som du får när du flyttar in. Tillsammans antecknar du och kontaktpersonalen vad du behöver ha hjälp med och hur du vill att det ska utföras, det kallas genomförandeplan. Kontaktpersonalen har det övergripande ansvaret för den individuella omsorgen.