Foto: Lo Birgersson

Profil och inriktning

Äldreboende med 56 lägenheter för boende med demens eller nedsatt rörlighet.

På Gråbergets seniorcenter finns det 28 lägenheter för äldre med demenssjukdom och 28 lägenheter för äldre med nedsatt rörlighet.

Lägenheterna är fördelade på två våningar, på varje enhet bor det 14 hyresgäster.

Det finns också ett våningsplan för korttidsboende.