Våren 2018

Elin gjorde praktik på Gothenburg European Office vårterminen 2018, som en del av sin utbildning vid Europaprogrammet på Göteborgs Universitet. Så här säger hon om sina erfarenheter under och efter praktiken.

Jag gjorde praktik på Gothenburg European Office vårterminen 2018 och lärde mig väldigt mycket under min tid där.

Jag hade studerat Europaprogrammet så jag hade sedan tidigare ganska god teoretisk kunskap om EU, men att vara på plats i Bryssel gjorde att jag fick en mycket bättre förståelse kring hur EU-samarbetet fungerar i praktiken, vilka aktörer som finns där och hur de samspelar. Som praktikant på ett regionkontor får man lära sig om på vilket sätt EU påverkar inte bara Sverige, utan även kommuner och regioner, samt hur dessa arbetar för att lyfta sina prioriterade frågor i Bryssel och samverkar med andra städer och regioner i Europa med liknande utmaningar och intressen. 

Under praktiken fick jag också möjlighet att fördjupa mig i flera sakfrågor som är viktiga för Göteborg. Nu studerar jag masterprogrammet i internationell administration och har gjort praktik på Statsrådsberedningens EU-kansli i Stockholm. Min erfarenhet från Bryssel bidrog absolut till att jag fick denna praktik och har gjort mig övertygad om att jag vill fortsätta arbeta med EU-frågor. Jag rekommenderar alla som är intresserade av EU och vill ha en praktik där man får en inblick i en mängd olika frågor, att söka till Gothenburg European Office!