Hösten 2016

Lovisa praktiserade på Gothenburg European Office, hösten 2016, hon svarar på några av våra frågor.

  • Vad fick du ut av din praktikplats på Göteborgs Stads Brysselkontor?

Jag fick testa på att arbeta i en miljö med många olika aktörer, intressen och politiska nivåer samlade på ett och samma ställe. Jag fick följa och ta del av EU:s politiska beslutsprocesser på nära håll. Jag lärde mig mer om hur EU påverkar den kommunala sektorn, men framförallt hur den kommunala nivån kan påverka EU. Jag fick också många nya vänner och kan verkligen sakna livet i Bryssel! 

  • Vad lärde du dig under din tid på GEO, som du inte lärt dig i skolan?

Jag fick ta del av och lära mig om politiskt påverkansarbete, hur det går till i praktiken. En annan lärdom var arbetet bakom utbytet och samverkan mellan olika städer och regioner i Europa. Jag fick också en fördjupad förståelse för EU:s beslutsprocesser och på vilka sätt städer och regioner och EU kan samarbeta och arbeta mot gemensamma mål. 

  • Vad gör du idag? På vilket sätt har praktiken på GEO bidragit till det du kan och gör idag?

Idag jobbar jag som utredare i statsförvaltningen. Praktiken på GEO innebar att min kunskap och mitt intresse för frågor rörande EU ökade. Därför tycker jag det är väldigt roligt när jag får arbeta med EU-relaterade frågor på mitt nuvarande jobb! 

 

image1.jpeg