Hösten 2015

Under höstterminen 2015 praktiserade Rasmus hos oss, vi har ställt några frågor till honom.

  • Vad lärde du dig under din tid på GEO, som du inte lärt dig i skolan?

Under min tid som praktikant på GEO lärde jag mig mycket om hur det konkreta påverkansarbete mot EU:s institutioner fungerar. Bland annat fick jag en stor insyn i hur man kan påverka EU:s beslutsfattande genom att marknadsföra idéer och sammanföra människor och organisationer. Under min utbildning har jag läst mycket om hur EU fungerar rent teoretiskt men sällan hur det fungerar rent praktiskt. Det blev därför en ögonöppnare för mig när jag kom till Bryssel och faktiskt fick se med egna ögon hur exempelvis tjänstemän från kommissionen fick idéer och inspiration från kommunala och regionala politiker från hela Europa. Eftersom jag gjorde min praktik hos GEO fick jag lära mig hur mycket kommuner och regioner samarbetar och försöker uppnå mycket bra genom ett aktivt arbete med EU-frågor.  

  • Vad gör du idag? På vilket sätt har praktiken på GEO bidragit till det du kan och gör idag? 

Praktiken ledde till att jag fick en bättre bild och förståelse för hur EU fungerar och hur kommuner och regioner arbetar med EU-frågor. Jag fick även lära mig mycket om hur kommunen fungerar. Det i sin tur har ledde till att jag fick ett ökat intresse för kommunal verksamhet och att jag har därför valt att fortsätta min karriär inom kommunen. Idag jobbar jag som verksamhetsutvecklare på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad med fokus på digitaliseringsfrågor. 

  • Vad var det bästa med din praktikplats? Vad var det bästa med Bryssel?

Det bästa med att göra praktik i Bryssel är att man hela tiden lär sig något nytt, arbetar med olika sakfrågor i en internationell miljö. Det finns mängder med konferenser och workshop som man kan delta i och lära sig massor med nytt och spännande och som ger en nytta inför framtiden. En stor fördel med att göra praktik på GEO var att arbetsuppgifterna varierade och att man kunde göra olika arbetsuppgifter under sin praktik, vilket innefattade allt från att skriva rapporter och artiklar till att omvärldsbevaka och gå på konferenser och workshops. Ett stort plus är även att Bryssel som stad är intressant och rolig att bo i med mycket att göra och se!