Infoblad

GEO tar fram och skickar hem informationsblad om områden som vi bevakar i Bryssel.

Varje informationsblad har ett specifikt tema kopplat till kontorets verksamhet. Informationsbrevet ska snabbt ge läsaren en överblick över nyheter och det politiska läget som råder på det aktuella området, utan att gå in på en allt för detaljerad nivå.

Här kan du läsa och ladda hem de senaste infobladen:

Infobladet 2-2020: Covid-19

Infoblad 1-2020: Den europeiska gröna given och de aspekter som kan ha betydelse för Göteborg

Infoblad 3 & 4 -2019: EU:s nya mandatperiod: nya utmaningar och prioriteringar

Infoblad 2-2019:  Konceptet "Smart Cities" och dess betydelse i en europeisk kontext. 

Infoblad 1-2019: Livslångt lärande, utbildningsområdet och dess betydelse i det europeiska samarbetet.