Startsträckan

Startsträckan är till för dig som är 18-29 år, har en funktionsnedsättning och vill förbereda dig för ett Göteborgsjobb. Det är en introduktion som kombinerar teoretiska kunskaper med praktisk erfarenhet.

Vad krävs för att kunna delta?

 • 18-29 år
 • Folkbokförd i Göteborgs kommun
 • Inskriven på Arbetsförmedlingen via Samstart eller Finsam
 • Ha en funktionsnedsättning

Startsträckans innehåll

Startsträckan bygger på två olika delar: kompetenspass, som stärker din generella kunskap, och praktik, som ger dig praktisk erfarenhet. 

Kompetenspass 

Tillsammans med andra deltagare på Startsträckan får du lära dig vad det finns för krav i arbetslivet och vad du behöver klara för att kunna arbeta. Du får också kunskap om vad det finns för stöd i samhället och redskap att hantera din fysiska och psykiska hälsa.

Gruppträffar sker under Startsträckans första månad. Exempel på frågor vi samtalar om är: 

 • Vilka arbetsuppgifter finns på stadens arbetsplatser?
 • Vad innebär tystnadsplikt och sekretess?
 • Hur fungerar arbetsmarknaden?
 • Hur stärker du din motivation?

Praktik 

Praktiken genomförs på en arbetsplats i Göteborgs Stad och där har du en egen handledare, som hjälper dig med frågor som rör arbetsplatsen. På din praktikplats får du möjlighet att pröva dina färdigheter i verkliga situationer. Inför praktiken undersöker vi tillsammans vilken arbetsplats som skulle passa dig bra.

Praktiken pågår fem dagar i veckan under tre till nio månader och inkluderar också kompetenspass, en dag varannan vecka.   

Din samordnare stöttar längs vägen

När du deltar i Startsträckan har du en egen samordnare på Arbetsmarknad och vuxenutbildning, som hjälper dig med praktiska saker som rör ditt deltagande. Det kan bland annat röra sig om kontakt med Arbetsförmedlingen och kontakt med din praktikplats. Under din tid på Startsträckan har du också möjlighet att träffa studie och yrkesvägledare och arbetsterapeut. 

Målet är ett Göteborgsjobb 

Om praktiken fungerar bra får du ett Göteborgsjobb hos Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad. Om praktiken inte fungerar gör du en ny planering tillsammans med Arbetsförmedlingen. 

Göteborgsjobb är en tillfällig anställning, som ska ge dig möjlighet att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Mer information om Göteborgsjobb och vad det innebär att ha ett Göteborgsjobb. 

Viktig information om Startsträckan 

 • Längd: 6 månader med möjlighet till ytterligare 6 månader
 • Start- och slutdatum: 31 augusti 2022-30 juni 2023
 • Sysselsättning: Kompetenspass är 30 timmar/vecka, praktikperioden är 40 timmar/vecka, men kan anpassas efter dina behov
 • Anmälan: sök via din handläggare på Arbetsförmedlingen. Får du en plats på Startsträckan får du en kallelse till informationsträff av Arbetsmarknad och vuxenutbildning