Ledning


Här hittar du ledningen för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB.

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB

Tillförordnad VD

Dan Paulström
Telefon 031-732 15 59