Om du har varit med om en olycka


GS Buss körde linjetrafik med buss på linjerna 16X, 17, 59, 60 och 62 fram till 2022-06-12. Dessa linjer körs efter detta datum av trafikoperatörerna Keolis och Nobina. Om du har varit med om en olycka på våra linjer före 2022-06-12 kan du ta kontakt med oss.

Personskador

Du kan få ersättning från GS Buss när du:
  • skadat dig på en buss
  • skadat dig vid på- eller avstigning
  • blivit påkörd eller tillstött av en buss på ett sätt som leder till skada
GS Buss ersätter inte skador som orsakats av yttre händelse, som inte kan kopplas till bussdriften. Till exempel om någon kastar en sten på bussen och glassplitter medför personskada.

Egendomsskador

Egendom ersätts endast om GS Buss gjort fel eller varit oaktsamma under resan. Till exempel ersätts inte skador på kläder som uppstått genom klotterfärg, snus eller tuggummi.

Fordonsskador

Om ditt fordon skadats vid en sammanstötning med en buss ska du omgående kontakta ditt försäkringsbolag. Ta också kontakt med GS Buss.

Skadeanmälan

Vid ersättningskrav kontaktar du GS Buss.

Telefon

031-732 10 00