Samverkan och samarbeten


I Göteborgs Stad finns en mångårig tradition och en stark förmåga att samverka med näringsliv, akademi och civilsamhälle. Samverkan är väsentlig för att både bibehålla god kvalitet och utveckla framtidens välfärd, möta de stora samhällsutmaningarna samt stärka jobbtillväxten genom hållbara innovationer.

Städers förmåga att hantera samhällsutmaningar blir allt viktigare. Möjligheterna och krafterna för att driva förändring och innovation utgår i allt högre grad från städer. Göteborgsregionen har under lång tid präglats av innovation och samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Göteborgs Stad ska bidra till ett starkt innovationsklimat i Göteborg genom att driva innovationsarbetet i samverkan med näringsliv, akademi, civilsamhälle och andra offentliga organisationer. Det pågår stora utvecklingsinitiativ inom staden och i samverkan med andra. 

Samverkan och samarbete i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad är delägare och partners i ett antal strategiska samverkansplattformar, se nedan.