Om innovationsarbetet


Innovation är något nytt som skapar värde och får spridning. En idé blir en innovation först när den omsätts i verkligheten, sprids och gör nytta. Göteborgs Stads innovationsarbete innebär att verksamheterna arbetar aktivt med att identifiera, testa och implementera innovationer för att lösa Göteborgs Stads framtida utmaningar.

För att utveckla innovationer behöver människors idéer tas tillvara, utvecklas och förädlas. Det behövs en öppenhet i organisationen för att använda nya arbetsformer och metoder. För att skapa förutsättningar till att utveckla innovationer krävs ett strukturerat och genomtänkt arbete, bestående av ett antal övergripande delprocesser, från tidigt idéarbete till spridning.

För att stärka Göteborgs Stads innovationsförmåga behöver människor också mötas. Möten mellan olika kunskapsområden, kulturer och erfarenheter skapar kreativitet, ger tillfälle att tänka i nya banor och möjliggör förändring i arbetssätt. Det är därför viktigt att det finns platser och arenor för möten. Innovationer skapas där människors idéer tas tillvara, utvecklas och förädlas. Det behövs därför ett tillåtande klimat där människors energi och kreativitet kan släppas lös och välkomnas.

Götapriset - utveckling för en bättre välfärd

Den svenska välfärden måste hela tiden utvecklas i takt med förändrade utmaningar och nya möjligheter. För att lyckas med det krävs att vi tar vara på alla idéer och goda exempel på förnyelse och förbättring. Syftet med utmärkelsen är att stimulera utveckling inom de offentliga verksamheterna och främja innovationer som bidrar till en bättre välfärd. Inom Göteborgs Stad uppmuntrar vi förvaltningar och bolag att delta i Götapriset.

Läs mer om Götapriset 

Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023

Göteborgs Stads innovationsprogram beskriver hur staden ska skapa ett strukturerat och systematiskt arbete med innovation i verksamheterna samt öka innovationskapaciteten. Både inom Göteborgs Stads organisation, i samverkan med andra samhällssektorer, men även för att öka stadens förmåga att bidra till ett starkt innovationssystem i Göteborgsregionen. 

Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023

Kortversion av Göteborgs Stads innovationsprogram

City of Gothenburg innovation programme