Projekt för smart trafik

Trafikkontoret deltar i flera utvecklings- och innovationssamarbeten som rör trafiksystem, fordon och stadens mobilitet.

Läs mer om Innovation och utveckling för framtidens smarta trafik i Göteborg.

Vad är en testbädd?

Test- och demonstrationsmiljöer, så kallade testbäddar, blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor i takt med en allt snabbare och en allt mer komplex utveckling av varor och tjänster. En testbädd är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar.

Testbäddar är miljöer som driver innovation genom att testa och utveckla nya tekniker, tjänster, idéer eller arbetssätt. Möjligheterna för både näringsliv och samhälle att bidra till lösningar på våra gemensamma samhällsutmaningar ökar väsentligt om de snabbt och säkert kan testas i simulerade eller verkliga miljöer. Göteborgsregionen har en ledande position nationellt med flest testbäddar i landet och intresset för Göteborgs arbete med testbäddar är mycket stort både nationellt och internationellt.

Länk till testbäddar i Sverige

Länk till Testbädd Göteborg

Vanligtvis kategoriseras testbäddar enligt nedan:

  • Labb - här testats enskilda egenskaper eller funktioner som kan testas i kontrollerad miljö
  • Konstruerad eller simulerad användarmiljö - här sker test eller demo på systemnivå av hela produkter, tjänster eller processer 
  • Verkliga miljöer - här testat tekniker eller processer i och av den verksamhet för vilken den är avsedd att användas i