Följeforskning


Här kan du ta del av följeforskning om innovationsprogrammet.

Forskare från Handelshögskolan och Kommunforskning i Västsverige, med stöd från Vinnova och Mistra Urban Futures, följer arbetet med innovationsprogrammet kontinuerligt och har publicerat rapporten ”Perspektiv och lärdomar från framtagandet av Göteborg Stads innovationsprogram 2018-2023”. Här kan du läsa rapporten.

Följeforskare till Go:innovation

Christian Jensen, PhD, associate professor (docent)
Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan, Göteborgs universitet
031-786 44 88, christian.jensen@gu.se

Jessica Algehed, Kommunforskning i väst
0708 65 65 29, jessica.algehed@kfi.se