IRIS - Integrated and Replicable solutions for co-creation in Sustainable Cities


IRIS är ett EU-projekt som pågår till den 31 mars 2023. Inom IRIS ska vi testa nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT. Totalt samverkar 43 aktörer från 9 länder. Johanneberg Science Park koordinerar projektet på uppdrag av Göteborgs Stad.

Bakgrunden är att stadsmiljöer strävar allt hårdare efter att bli renare och mer trivsamma där resurserna som finns tillgängliga både respekteras och används mer effektivt. IRIS kommer att fokusera på energipositiva områden, smart energihantering och en smart e-mobilitetssektor, en innovationsplattform för digitala städer, invånarengagemang och samskapande.

IRIS är ett Lighthouse-projekt där tre städer i Europa är med: Utrecht (Holland, projektledare) och Nice (Frankrike) samt vi, Göteborg i Sverige. Utöver det deltar fyra följestäder: Vaasa (FI) Alexandroupolis (GR) Santa Cruz de Tenerife (ES) samt Focsani (RO).

Lighthouse-städer har kommit långt inom hållbara kommersiella lösningar inom energi, mobilitet och IKT. Tanken är att följestäderna ska lära och kunna replikera lösningarna.

I Göteborg är vi nio aktörer:

  • Göteborgs Stad
  • Johanneberg Science Park
  • Akademiska hus
  • Chalmers
  • HSB 
  • Metry
  • Trivector
  • Tyréns
  • Riksbyggen

Dessutom deltar två aktörer på en övergripande nivå med alla 43 aktörer: RISE och IMCG.

Läs mer om IRIS-projektet under Johanneberg Science Park.