Innovationsprojekt


Göteborg sjuder av innovativa initiativ i näringslivet, akademin och bland civilsamhällets aktörer. Även invånarna är aktiva i debatten och bidrar till hur staden ska utvecklas. Genom nya och bättre produkter, tjänster, processer och arbetsmetoder kan staden ge ökad kvalitet och nytta för boende, besökare och näringsliv.

Göteborgs Stad tar en aktiv roll i många av dessa initiativ och processer och bidrar med kunskap och ekonomiska resurser samt driver många egna utvecklingsprojekt. Under rubriken Innovationsprojekt i den blå menyraden längst upp på sidan och i länklistan nedan, kan du läsa om ett urval av alla de innovationsprojekt som Göteborgs Stad är engagerad i. 

Innovation och utveckling inom stadsbyggnad

Hållbara och smarta parker

IRIS - Integrated and Replicable solutions for co-creation in Sustainable Cities

Göteborg Stads Innovationsplattform Go:innovation

Innovation och utveckling för framtidens smarta trafik i Göteborg.

Läs om ElectriCity - för en hållbar och attraktiv kollektivtrafik

Läs om CELSIUS 2.0