Kortversion av Göteborgs Stads Innovationsprogram 2018-2023

Publicerad 14 maj 2021

Göteborgs Stads innovationsarbete innebär att aktivt, och kontinuerligt, identifiera, testa och implementera innovationer för att hantera Göteborgs Stads framtida utmaningar och möjligheter. I kortversionen kan du läsa mer om Stadens innovationsarbete.

Innovationsprogrammet beskriver hur arbetet ska bedrivas för att stärka organisationens innovationsförmåga och därmed bidra till ökad måluppfyllelse i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Innovationsprogrammet är beslutat av kommunfullmäktige. Läs kortversionen i bilagan nedan.

 

Fillista