Aktuellt

  • Kortversion av Göteborgs Stads Innovationsprogram 2018-2023

    Publicerad 8 maj 2018
    Göteborgs Stads innovationsarbete innebär att aktivt, och kontinuerligt, identifiera, testa och implementera innovationer för att hantera Göteborgs Stads framtida utmaningar och möjligheter. I kortversionen kan du läsa mer om Stadens innovationsarbete.