Om hemtjänst


Behöver du stöd med vardagssysslor kan du ansöka om att få hemtjänst. Då kan du till exempel få hjälp med din personliga omvårdnad eller hushållssysslor.

Har du valt kommunal utförare av hemtjänst är det oavsett din ålder medarbetare från Göteborgs Stads hemtjänst som kommer till dig. Vi hjälper dig bland annat med:

  • att klä på och av dig och sköta din personliga hygien
  • att värma mat, diska och ta ut soporna
  • städning och tvätt
  • olika slags inköp och ärenden, till exempel matinköp och apoteksärenden
  • att komma till läkaren, olika aktiviteter eller gå på en promenad
  • trygghetslarm, det är vi från hemtjänsten som kommer när du larmat

Du planerar tillsammans med din kontaktperson inom hemtjänsten hur och när stödet ska genomföras. Det kallas rambeslut.

Ansök om hemtjänst

Hemtjänsten kan hjälpa dig så att du kan bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till omfattande omsorg flera gånger per dygn.

Ansök om hemtjänst

Välj själv utförare

På sidan hitta hemtjänst finns samtliga utförare av hemtjänst i Göteborg, både kommunala och privata. Gör du inte ett aktivt val är det vi, den kommunala hemtjänsten, som kommer hem till dig.

Hitta hemtjänst 

Vill du istället se direkt vilka utförare du kan välja mellan på din hemadress söker du på din gatas namn här.

Jämför och välj utförare

Vad kostar hemtjänst?

Vad hemtjänst kostar beror på vilken inkomst du har och hur mycket, och vilken, hjälp du får. Det görs en beräkning just för dig, som stäms av mot statliga och kommunala regler så att du betalar rätt avgift.

Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Hemtjänst på annat språk än svenska

Om det är möjligt försöker hemtjänsten para ihop hemtjänsttagaren med personal som talar och förstår samma språk.

Du som är teckenspråkig och behöver stöd i vardagen i form av hemtjänst eller ledsagning kan ansöka om teckenspråkigt stöd.

Hemtjänst för teckenspråkiga

Hemtjänst på finska eller nationella minoritetsspråk

Eftersom Göteborgs Stad ingår i finskt förvaltningsområde ska det finnas tillgång till personal som kan finska. 
Information om hemtjänst på finska

Information på finska/Tietoa suomeksi 
Tietoa kotipalvelusta

Du har rätt att få äldreomsorg helt eller till väsentlig del på ditt nationella minoritetsspråk om det finns personal som behärskar språket. 

Mer information om nationella minoriteter och minoritetsspråk


Kontakta socialsekreterare äldre

Har du synpunkter eller frågor om hemtjänst kan du kontakta en socialsekreterare i området där du bor.