Så jobbar vi utifrån covid-19

Du som får hemtjänst kan känna dig trygg. Personalen inom hemtjänsten är vana vid att hantera smitta. Om många i personalen blir sjuka prioriteras det viktigaste du behöver. Det finns rutiner för hur personalen ska hantera covid-19.

För dig som får hemtjänst

Hemtjänsten följer Västra Götalandsregionens riktlinjer för att minska smittspridning: ​

 • Personal följer basala hygienrutiner, så som god handhygien
 • Personal kompletterar med ytterligare skyddsutrustning när du har misstänkt eller bekräftad covid-19

Om du känner dig sjuk eller upplever sjukdomssymtom

Meddela hemtjänsten om du känner dig sjuk eller upplever sjukdomssymtom. Får du insatser från hemsjukvården kontaktar hemtjänstpersonalen ansvarig sjuksköterska.

Du bör även följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma tills du varit symtomfri.

Behöver du sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177. Vid svåra symtom ring 112.

Tänk också på att följa de vanliga hygienråden som att tvätta händerna noga och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk.

Om du är orolig för att få hemtjänstbesök

Hemtjänsten arbetar ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag. Vi följer Västra Götalandsregionens riktlinjer för att hindra att smitta sprids.

Om du ändå känner dig orolig för att få hemtjänstbesök går det att tacka nej till att få hemtjänst. Prata gärna med din hemtjänst om hur du kan få hjälp på annat sätt.

Hemtjänstavgift

Kontakta din avgiftshandläggare om du har frågor om din hemtjänstavgift.

Kontakt med din hemtjänst

Om du vill kontakta din hemtjänst ska du använda det kontaktnummer du tidigare har fått. Om du inte har hemtjänst men behöver det, ring 031-365 00 00.

För dig som är anhörig till person med hemtjänst

  Anhörigstöd

  Om du som anhörig känner oro kan du kontakta kommunens anhörigstöd. Anhörigstödet finns tillgängligt via telefon. Samtalet ska inte handla om omvårdnad och insatser utan är till för dig som stödjer en närstående.

  Kontaktuppgifter till anhörigstöd där du bor

  Lägesbild för äldre samt vård— och omsorgsförvaltningen

  För att kunna följa utvecklingen på övergripande nivå tar förvaltningen fram en lägesbild. I lägesbilden hittar du information om antal smittade i verksamheterna inom äldreomsorgen och förvaltningens verksamhet.

  Här finns lägesbilden.

  Vanliga frågor och svar

  Hur arbetar hemtjänsten för att hindra smittspridning?

  Personalen i hemtjänsten har god kunskap, följer hygienriktlinjer och arbetar för att hindra att smitta sprids vidare.

  Hur gör ni om jag skulle bli smittad av covid-19?

  Hemtjänsten arbetar tillsammans med hemsjukvården och följer särskilda rutiner för att du ska få god vård och omsorg. Vi är noga med god handhygien och använder skyddsutrustning.

  Vad ska jag göra om jag blir sjuk?

  Meddela hemtjänsten att du är sjuk och tillsammans hittar vi en individuell lösning så att du får den hjälp du behöver. Får du insatser från hemsjukvården så kontaktar hemtjänstpersonalen ansvarig sjuksköterska. Behöver du få sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177. Vid svåra symtom ring 112.

  Hur får jag veta vilket stöd jag får framöver?

  Om många medarbetare blir sjuka behöver hemtjänsten prioritera de viktigaste insatserna: mat, medicin och personlig hygien. Det kan innebära att du inte får alla dina insatser utförda under denna period. Hemtjänsten gör prioriteringar och kontaktar dig så du vet vilka insatser du får, och vad som behöver ställas in.

  Får jag tillbaka ett inställt besök vid ett senare tillfälle?

  Det görs individuella prioriteringar, men vi kan inte garantera att du får tillbaka ett inställt besök vid ett senare tillfälle i den situation vi befinner vi oss nu. Du betalar bara för den tid som hemtjänsten varit hos dig, och inte för ett inställt besök.