Så jobbar vi

Göteborgs Stads hemtjänst har personal i tjänst dygnet runt och du kan få hjälp oavsett tid. Vi bär alltid arbetskläder och tjänstelegitimation, så du känner igen oss när vi kommer. Du och din kontaktpersonal kommer överens om hur ditt stöd ska se ut, vad som ska göras, när och hur.

Ett tryggt stöd anpassat efter dig

I Göteborgs stads hemtjänst  förfogar du över din beviljade hemtjänsttid. Kontaktpersonalen planerar tillsammans med dig hur, och till vad tiden ska användas. Det är dina behov som styr. 

Vi som jobbar i hemtjänsten är lyhörda, pålitliga och vi bryr oss. Vi är kunniga och tillsammans med dig skapar vi en bra och självständig vardag anpassad efter dina behov. Du kanske vill ta en promenad i det fina vädret eller baka en kaka. Om du någon gång önskar en annan insats än planerat kan du få det på din planerade tid. 

Vi har arbetat med hemtjänst i många år och förbättrar oss ständigt. Vår erfarenhet är din trygghet.