Foto: Lo Birgersson

Så jobbar vi

Göteborgs Stads hemtjänst har personal i tjänst dygnet runt och du kan få hjälp oavsett tid. Vi bär alltid arbetskläder och tjänstelegitimation, så du känner igen oss när vi kommer. Du och din kontaktpersonal kommer överens om hur ditt stöd ska se ut, vad som ska göras, när och hur.

Ett tryggt stöd anpassat efter dig

I Göteborgs stads hemtjänst  förfogar du över din beviljade hemtjänsttid. Kontaktpersonalen planerar tillsammans med dig hur, och till vad tiden ska användas. Det är dina behov som styr. 

Vi som jobbar i hemtjänsten är lyhörda, pålitliga och vi bryr oss. Vi är kunniga och tillsammans med dig skapar vi en bra och självständig vardag anpassad efter dina behov. Du kanske vill ta en promenad i det fina vädret eller baka en kaka. Om du någon gång önskar en annan insats än planerat kan du få det på din planerade tid. 

Vi har arbetat med hemtjänst i många år och förbättrar oss ständigt. Vår erfarenhet är din trygghet.

Trygghetskamera - tillsyn via webben

Trygghetskamera är enkelt uttryckt tillsyn via webbkamera – dag som natt – för dig som behöver tillsyn utan att bli störd. Trygghetskamera kan också passa personer med minnesproblematik som har svårt att känna igen ansikten eller blir nervösa och oroliga av främmande människor i hemmet. Kameratillsynen utförs av trygghetsjouren. Tjänsten är ett alternativ eller komplement till ordinarie tillsyn med besök i hemmet.

  • Tillsynen sker i ca 30 sekunder och görs vid överenskomna tillfällen, i enlighet med ditt biståndsbeslut. Övrig tid är kameran avstängd.
  • Om trygghetsjouren inte ser dig under tillsynstillfället, görs en ny tillsyn inom 20 minuter. Om du fortfarande inte är synlig ringer trygghetsjouren hem till dig för att se så allt är bra. Svarar du inte, görs ett hembesök.
  • Det skapas inget bild-, ljud- eller filmmaterial. Det enda som finns är loggtider för när, hur länge och vem som gjort tillsynen. 

Du ska vara trygg hemma och kunna bo kvar så länge du önskar.