Upplåning

Göteborgs Stad ger ut kommunobligationer och kommuncertifikat. Vår målsättning är att skapa förutsägbarhet kring vår upplåning.

Nästa emission

Göteborgs nästa emission planeras att ske i juni 2023.

Göteborgs Stad ger ut kommunobligationer och kommuncertifikat. Vår målsättning är att skapa förutsägbarhet kring vår upplåning.

Upplåningsstrategin baseras på några huvudpelare:

  • Transparens
  • Investerarvård
  • Färre men större transaktioner
  • Löpande intresse av reverse inquires/private placements
  • Book building används som ett alternativt emissionsförfarande

Syftet med att ha en klar strategi för året är att öka transparensen kring vår upplåning och förutsägbarhet kring oss som emittent.