Ramverk för gröna obligationer

Göteborgs Stads ramverk avseende gröna obligationer uppdaterades i september 2022. Ramverket finns endast på engelska och heter då City of Gothenburg Green Bond Framework. Nästa uppdatering förväntas ske år 2025.


Ramverk gröna obligationer (finns endast på engelska)