Andra året med ränterabatt på hållbarhetslänkade lån

Publicerad 6 maj 2024

Göteborg är första stad i världen med hållbarhetslänkade lån. 2022 uppnåddes alla hållbarhetsmål kopplade till lånet och Göteborg fick största möjliga ränterabatt. 2023 uppnåddes två av fyra mål, vilket delvis anses bero på omvärldsfaktorer och väldigt högt satta mål.