Lyckat resultat för Göteborgs Stads hållbarhetslänkade lån


Publicerad 24 mars 2023

Göteborgs Stad har lyckats bättre än förväntat med att nå de årliga målen för 2022 när det gäller hållbarhetslänkade lån. Vi kan med glädje se att vi 2022 tog steg mot att klara stadens ambitiösa klimatmål och sociala utmaningar.