Göteborgs Stad första kommun att koppla hållbarhetsmål till lån


Publicerad 27 april 2022

Göteborgs Stad kopplar samman finansiering med hållbarhetsmål vid omförhandling av lån. Finansieringen är ett treårigt respektive femårigt lånelöfte på totalt 8 miljarder. Medverkande banker är SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank och DNB. SEB har agerat hållbarhetskoordinator.