Granskning av ramverk för gröna obligationer

Publicerad 20 september 2022

I ett så kallat second opinion har det säkerställts att stadens ramverk för gröna obligationer uppfyller ställda miljökrav.

Göteborgs Stad har samarbetat med CICERO, ett oberoende forskningsinstitut vid Oslo Universitet. Rapporten "The City of Gothenburg Green Bond Second Opinion" finns endast att läsa på engelska.

Fillista