Göteborg Stad, en pionjär inom grön och social finansiering – lärdomar och inspiration


Publicerad 24 maj 2023

SEB Talks med tema Göteborgs Stad som i juni firar 10 år sedan staden blev första kommun i världen att ge ut gröna obligationer och även 2022 ett hållbarhetslänkat lån. Vilka lärdomar finns? Och hur kan andra kommuner mfl göra? Representanter deltar från Göteborgs Stad, Kommuninvest, SEB mfl.