Ramverk gröna obligationer

Publicerad 19 september 2022

Nu är Göteborgs ramverk för gröna obligationer publicerat

Du kan läsa om bakgrunden till Göteborgs ramverk för gröna obligationer, användningen av intäkter, grön projektutvärdering och urvalsprocess, hantering av intäkter, rapportering och transparens, effektindikatorer och extern granskning. 

Ramverket finns endast att läsa med engelsk text.

Fillista