Aktuellt

 • Artikel i den brittiska tidningen Times UK

  Publicerad 1 juni 2022
  Intervju med Fredrik Block om Göteborgs Stads hållbarhetslänkade lån. Artikel i den brittiska tidningen Times UK från Raconteur business rapport.
 • Artikel i Dagens Industri om Göteborgs Stads hållbarhetslänkade lån

  Publicerad 3 maj 2022
  Ur artikeln: "Finessen är att bankerna i upplägget premierar låntagaren genom en ränterabatt om målen uppnås och straffar genom en högre ränta när så inte sker. Måluppfyllelsen stäms av årligen."
 • Göteborg utsedd till en av Europas 100 klimatneutrala städer

  Publicerad 28 april 2022
  Utnämnandet medför extra resurser finansiellt, men ger också tillgång till kompetensstöd och ett större nätverk för kunskapsutbyte. Det gör att staden kan göra ännu mer och nå klimatmålen snabbare.
 • Göteborgs Stad första kommun att koppla hållbarhetsmål till lån

  Publicerad 27 april 2022
  Göteborgs Stad kopplar samman finansiering med hållbarhetsmål vid omförhandling av lån. Finansieringen är ett treårigt respektive femårigt lånelöfte på totalt 8 miljarder. Medverkande banker är SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank och DNB. SEB har agerat hållbarhetskoordinator.