Aktuellt

 • Andra året med ränterabatt på hållbarhetslänkade lån

  Publicerad 6 maj 2024
  Göteborg är första stad i världen med hållbarhetslänkade lån. 2022 uppnåddes alla hållbarhetsmål kopplade till lånet och Göteborg fick största möjliga ränterabatt. 2023 uppnåddes två av fyra mål, vilket delvis anses bero på omvärldsfaktorer och väldigt högt satta mål.
 • Uppdaterad guide för effektrapportering från gröna obligationer

  Publicerad 28 mars 2024
  Den praktiska guiden för effektrapportering av gröna obligationer, Nordic Position Paper on Green Bonds Impact Reporting, har publicerats i en uppdaterad version.
 • Kreditbetyg mars 2024

  Publicerad 13 mars 2024
  Kreditinstitutet S&P Global Rating (Standard & Poor’s) fortsätter att bekräfta stadens betyg, AA+ med stabila utsikter. Göteborgs Stad har sedan år 2007 haft samma kreditbetyg (rating).
 • Market Update 2024

  Publicerad 26 januari 2024
  Rapporten om Göteborgs Stads marknadsaktiviteter är klar för år 2024
 • Kreditbetyg september 2023

  Publicerad 11 september 2023
  Kreditinstitutet S&P Global Rating (Standard & Poor’s) bekräftar stadens betyg, AA+ med stabila utsikter.
 • Green Bond Impact Report 2022

  Publicerad 22 juni 2023
  Göteborgs Stads rapport är nu publicerad för de gröna obligationernas återrapportering år 2022.
 • Göteborg Stad, en pionjär inom grön och social finansiering – lärdomar och inspiration

  Publicerad 24 maj 2023
  SEB Talks med tema Göteborgs Stad som i juni firar 10 år sedan staden blev första kommun i världen att ge ut gröna obligationer och även 2022 ett hållbarhetslänkat lån. Vilka lärdomar finns? Och hur kan andra kommuner mfl göra? Representanter deltar från Göteborgs Stad, Kommuninvest, SEB mfl.
 • Lyckat resultat för Göteborgs Stads hållbarhetslänkade lån

  Publicerad 24 mars 2023
  Göteborgs Stad har lyckats bättre än förväntat med att nå de årliga målen för 2022 när det gäller hållbarhetslänkade lån. Vi kan med glädje se att vi 2022 tog steg mot att klara stadens ambitiösa klimatmål och sociala utmaningar.
 • Kreditbetyg för Göteborgs Stad

  Publicerad 13 mars 2023
  Kreditinstitutet Standard & Poor’s fortsättar att bekräfta stadens betyg, AA+ med stabila utsikter. Betyget är samma sedan år 2007.
 • Market Update 2023

  Publicerad 31 januari 2023
  Rapporten om Göteborgs Stads marknadsaktiviteter är klar
 • Granskning av ramverk för gröna obligationer

  Publicerad 20 september 2022
  I ett så kallat second opinion har det säkerställts att stadens ramverk för gröna obligationer uppfyller ställda miljökrav.
 • Ramverk gröna obligationer

  Publicerad 19 september 2022
  Nu är Göteborgs ramverk för gröna obligationer publicerat
 • Artikel i den brittiska tidningen Times UK

  Publicerad 1 juni 2022
  Intervju med Fredrik Block om Göteborgs Stads hållbarhetslänkade lån. Artikel i den brittiska tidningen Times UK från Raconteur business rapport.
 • Artikel i Dagens Industri om Göteborgs Stads hållbarhetslänkade lån

  Publicerad 3 maj 2022
  Ur artikeln: "Finessen är att bankerna i upplägget premierar låntagaren genom en ränterabatt om målen uppnås och straffar genom en högre ränta när så inte sker. Måluppfyllelsen stäms av årligen."
 • Göteborg utsedd till en av Europas 100 klimatneutrala städer

  Publicerad 28 april 2022
  Utnämnandet medför extra resurser finansiellt, men ger också tillgång till kompetensstöd och ett större nätverk för kunskapsutbyte. Det gör att staden kan göra ännu mer och nå klimatmålen snabbare.
 • Göteborgs Stad första kommun att koppla hållbarhetsmål till lån

  Publicerad 27 april 2022
  Göteborgs Stad kopplar samman finansiering med hållbarhetsmål vid omförhandling av lån. Finansieringen är ett treårigt respektive femårigt lånelöfte på totalt 8 miljarder. Medverkande banker är SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank och DNB. SEB har agerat hållbarhetskoordinator.