Investeringsredovisning

Investeringsredovisningen innehåller en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet och bolagens investeringsutgifter.

Kommunens investeringsredovisning

Investeringsredovisningen är utformad så att utfallen kan stämmas av mot kommunfullmäktiges budget för nämnderna.

Kommunens investeringsredovisning

Investeringsredovisningen är utformad så att utfallen kan stämmas av mot kommunfullmäktiges budget för nämnderna.

Utvalda investerings- och exploateringsprojekt

I denna del redovisas ett antal utvalda investerings- och exploateringsprojekt från nämndernas och bolagens projektportföljer.