Göteborgs Stads årsredovisning

Göteborgs Stads årsredovisning är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om den samlade verksamheten och ekonom inför året. Den vänder sig även till boende och besökare samt till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och andra myndigheter. Årsredovisningen produceras av stadsledningskontoret för kommunstyrelsen. Inledningsvis i årsredovisningen ger kommunstyrelsens ordförande för 2019, Axel Josefson, sin sammanfattande kommentar till det gångna året. Vidare redovisas en översiktlig fakta av Göteborgs Stads organisation, dess medarbetare, uppdrag och framtida utmaning. Göteborgs Stads årsredovisning är uppdelad i fyra block.