Årsredovisning 2019

Årsredovisningen är grunden för ansvarsutkrävande och ansvarsfrihet och är efter stadens budget det viktigaste dokumentet i stadens styrning och ledning.