Till innehåll
Foto: Frida Winter

Göteborgs Stads årsredovisningar

Årsredovisning 2019

Årsredovisningen är grunden för ansvarsutkrävande och ansvarsfrihet och är efter stadens budget det viktigaste dokumentet i stadens styrning och ledning.

${loading}