Om regnbågshuset

Regnbågshuset är en plats för möten, engagemang, informationsspridning och kreativt medskapande. Det är gratis att nyttja och boka lokalens olika rum.

Vem är regnbågshuset till för?

Regnbågshuset är till för hela hbtqi-communityt i Göteborg, oavsett ålder. Du som tillhör hbtqi-communityt har möjlighet att skapa aktivitet i regnbågshuset. 

Innehåll och aktiviteter

Göteborgs Stad står för kostnad för lokal och drift, samt en samordnare som ger stöd vid aktivering av huset. Det är personer, grupper, nätverk och föreningar inom hbtqi-communityt som fyller mötesplatsen med aktiviteter. På mötesplatsen finns möjlighet att skapa aktiviteter som är både öppna och slutna för egna medlemmar. 

Öppna aktiviteter

Öppna aktiviteter kräver ingen föranmälan för deltagande, det möjliggör evenemang och aktiviteter som är öppna för allmänheten.  

Slutna aktiviteter 

Vid slutna aktiviteter får arrangören anordna evenemang och träffar för slutna sällskap. Det kräver föranmälan och medlemskap hos gruppen som arrangerar aktiviteten. 

I regnbågshuset finns möjlighet att nyttja lokal för till exempel:

  • möten
  • arbetsplats
  • mingel och sociala träffar
  • workshops och föreläsningar
  • konferenser
  • kreativt skapande
  • kulturevenemang 
  • utställningar och bibliotek
  • enklare kaféverksamhet
  • olika typer av stödsamtal

Vill du vara med och skapa aktivitet i regnbågshuset?

Du som tillhör hbtqi-communityt är just nu välkommen att anmäla intresse för att nyttja och boka lokalen. Intresseanmälan kommer att vara öppen under hela sommaren 2022. Du som gjort en intresseanmälan kommer att få återkoppling i augusti och svar om bokning i september.

Gå till Microsoft Forms-formuläret för att anmäla ditt intresse.