Om lokalen

Nu är adressen för regnbågshuset bestämd. Från och med november 2022 hittar du mötesplatsen på Barlastgatan 2 i Masthugget. Lokalen är tillgänglighetsanpassad och har hiss.