Vår förskola

Götaverksgatan 22 är en nybyggd förskola med fyra avdelningar.

Vår förskola 

Hos oss på förskolan Götaverksgatan 22 finns fyra avdelningar med barn 1–5 år. På varje avdelning arbetar tre personer, både förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter.  

På vår förskola arbetar vi med barnet i centrum, där barnens trygghet och rätt till såväl kroppslig som personlig integritet är i fokus. Vi strävar efter att ha en samspelande atmosfär som kännetecknas av acceptans, lyhördhet och närvaro. Här ska barnen få möjlighet att utveckla tillit, självförtroende och möjlighet att få utforska och upptäcka sin omvärld utifrån sina enskilda behov, intressen och förutsättningar. På vår förskola arbetar vi projektinriktat med utgångspunkt i barnens intressen och med läroplanens mål som grund. 

Avdelningarna är fördelade på våning 2 och 3. Vi öppnar och stänger förskolan på våning 2. På första våningen har vi ett gemensamt utrymme där våra äldsta barn har undervisningstillfällen i tvärgrupper. På varje våningsplan finns även ett gemensam rum där barnen kan mötas från de olika avdelningarna. Vi har både hiss och trappor på vår förskola. Ingång till förskolan sker via entrédörrar på gården. I den gemensamma hallen har varje avdelning sitt utrymme där barnen hänger upp sina ytterkläder.  

Förskolan har en egen kock som lagar all mat från grunden och med en stor andel ekologiska livsmedel 

Vi delar gården med bostadsrättsföreningen i området och här finns sandlådor och utrymme för rörelse och lek i kuperad terräng.