Vägledning, utbildning, stöd och aktiviteter

Här hittar du olika verksamheter som erbjuder vägledning, utbildning, stöd eller aktiviteter inom Göteborg Stad.

Vägledning till utbildning och arbete

Behöver du vägledning till utbildning? Följ nedan länkar så får du redan på vart du kan vända dig.

Kommunalt aktivitetsansvar

Vägledningscentrum

Studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen

Studievägledning, Göteborgs universitet

Utbildning

Här listas olika typer av utbildningar:

Information om gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Vuxenutbildning, komvux, lärvux

Svenska för invandrare, Sfi

Utbildning på Folkhögskola

Utbildning på högskolan och universitetet:

Stödinsats

Behöver du någon typ av stöd? Här finns information om kommunala stödinsatser:

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Hjälp till barn och unga

Ungdomsmottagningen

Mikamottagningen

Teckenspråksforum

Aktiviteter

Vill du testa en ny aktivitet? Inom Göteborgs Stad finns många olika typer av aktiviteter med olika inriktningar för dig som är ung. Du kan även söka bland aktiviteterna hos de olika föreningarna.

Aktivitetshus och aktivitetskatalog för personer med psykisk ohälsa

Dynamo, Stadsbiblioteket

Kalendarium för Göteborgs Stad

Ungdomssatsningen