Starta eget och entreprenörskap

Är du intresserad av att starta eget och entreprenörskap?

För dig som är vill starta eget eller utveckla ditt entreprenörskap finns utöver Arbetsförmedlingens stöd ett flertal organisationer som hjälpa dig.

Almi Väst

Business Region Göteborg

Coompanion

Drivhuset

One Stop Future Shop