Foto: Marit Lissdaniels

Anmälan till insatser

Till många av de insatser som vi presenterar på Götas unga behöver du kontakta din handläggare på Socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen.

Till många av de insatser som vi presenterar på Götas unga behöver du kontakta din handläggare på Socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen. De hjälper dig sedan vidare med din ansökan. Du kan också följa länkarna till insatsernas egna webbplatser för kontakt.

Från och med mars 2017 kommer du kunna guidas vidare till insatser av Götas ungas guider.