Foto: Jasna Sutalo

Om vård- och omsorgsboendet

Det kan vara bra att veta vilken service som finns och hur det fungerar när du flyttar till ett nytt boende. På Glöstorpshöjden erbjuder vi stöd och hjälp utifrån dina behov och önskemål.

Omgivningar och service

Glöstorpshöjden ligger centralt vid Tuve torg. På Tuve torg har du tillgång till bibliotek, två mataffärer, vårdcentral, tandläkare och apotek.

Tuve är ett mycket naturskönt område och vi har skogen alldeles inpå knuten med tillhörande motionsslinga och en 4H-gård. Glöstorpskyrkan ligger också inom kort promenadavstånd.

På Glöstorpshöjden finns en träningslokal, frisör och fotvård.

Till boendet hör också en fin trädgård med uteplatser och gångvägar. Restaurang Matpunkten lagar maten till hyresgästerna och är öppet för allmänheten till lunch. All mat som serveras, både på enheterna och i restaurangen lagas i vårt egna kök.

Vi har aktiviteter flera gånger i veckan och både hyresgäster och anhöriga är välkomna.

Delaktighet och inflytande

Det är du som hyresgäst som styr över hur du vill ha din vardag, efter dina egna behov och intressen. Glöstorpshöjden vill skapa så goda möjligheter till inflytande och delaktighet som möjligt, därför finns både ett hyresgästråd och ett anhörigråd. Som hyresgäst och anhörig kan du påverka verksamheten och utvecklingen.

Din kontaktpersonal

På Glöstorpshöjdens Vård- och omsorgsboende finns personal dygnet runt och vi som arbetar här finns till för dig. När du flyttat in träffar du din kontaktpersonal. Tillsammans samtalar vi om vad du gil­lar att göra och vilket stöd du behöver i din vardag. Din kontaktpersonal blir extra insatt i just din situation.

Vi som arbetar här och våra förhållningssätt

På boendet finns kunnig personal som ger dig omsorg, vård och rehabili­tering. Behöver du hjälp att kontakta en läkare – säg till oss. Vi arbetar utifrån Göteborgs Stads förhållningssätt vilket innebär att vi vet vårt uppdrag och att vi är till för dig, att vi samarbetar på olika sätt och tänker i nytt för att ge bästa möjliga stöd och hjälp. .

Alla som arbetar här bemöter dig som hyresgäst med respekt och värme. Det är ditt hem och vi ska vara ett stöd och möjliggöra så att du kan få din vardag som du vill ha det. Inom våra vård- och omsorgsboenden arbetar vi med ett delaktighets- och inflytandekoncept för att både personal, hyresgäster och anhöriga ska kunna vara med och ta ansvar för och utveckla verksamheten. Välkommen med dina förslag och idéer!

För dig som talar annat språk än svenska

Talar du ett annat modersmål än svenska och vill ha information på det språket, berätta det för oss.