Vår förskola

Förskolan Glasmästaregatan 2 ligger i Johanneberg vid grönområden och fina parker. Här får barnen möjlighet att utforska omvärlden exempelvis genom skapande i ateljén.

Tre avdelningar som samarbetar mycket

På förskolan Glasmästaregatan 2 finns tre avdelningar, två för yngre barn och en för äldre. Avdelningarna har ett nära samarbete. Det gör att både barn och pedagoger lär känna alla på förskolan och känner en trygghet i det. I enheten arbetar en specialpedagog som delvis arbetar som handledare för pedagogerna.

Rymliga lokaler

Förskolan ligger i bottenvåningen av ett flerfamiljshus. Lokalerna är välplanerade och rymliga. Här finns gott om plats både till aktiviteter i större grupper men också till att dela upp barnen i flera mindre konstellationer.

Lek på gården och i närområdet

Förskolans gård utnyttjas dagligen då utevistelsen är en viktig del av verksamheten. Vi har även många fina lekplatser och grönområden på gångavstånd från förskolan som vi gärna besöker.

Inspiration av Reggio Emilia

Förskolan inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi som innebär att ta tillvara på och utveckla barns alla uttrycksmöjligheter. Barnet ses som rikt och kompetent och pedagogen ser sig själv som medforskande i barnets sätt att utforska omvärlden. Vi väcker lust att lära.

Skapande, observation och dokumentation har stor betydelse i verksamheten.

Delaktiga föräldrar

Förskolan ska komplettera hemmet. Vi strävar därför efter ett nära samarbete med vårdnadshavarna där den vardagliga kontakten är viktig. Dokumentation och kommunikation kring barnens lärande och utveckling är viktiga redskap för att föräldrar ska känna delaktighet.