Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan arbetar för att lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. På vår förskola har vi som mål att alla ska känna sig trygga och välkomna! Gitarrgatans förskola ligger i närheten till Frölunda Kulturhus och Frölunda Torg. I nära anslutning till förskolan finns Ruddalens friluftsområde och lekplatsen i Positivparken där vi vistas ofta med barnen.

Avdelningar och personal

På förskolan går cirka 53 barn och det arbetar cirka 11 vuxna. Det finns tre avdelningar som är uppdelade i fyra grupper under dagen. På Bullerbyn och Mattisborgen går barn i åldrarna 3-6 år och på Junibacken och Katthult går de mindre barnen 1-3 år.

På förskolan arbetar legitimerade förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter. Vi har även ett nära samarbete med vårt barnhälsoteam som består av logoped, specialpedagog och psykolog.

Inspirerande och aktiva lärmiljöer

Varje avdelning är uppdelad i olika rum där barnen kan vara i mindre grupper. Genom lekfullt lärande kan barns fantasi, inlevelse, kommunikation och samarbete utvecklas. För oss är det viktigt att barnen kan använda material utan att vara beroende av en vuxen, därför förvaras det mesta i barnens nivå. Barnens tro på sig själva och sin egen förmåga är en målsättning.

Miljöer utformade efter barngruppens behov

Våra lokaler är möblerade för att uppmuntra barnen att dela in sig i olika smågrupper. Vi erbjuder många olika zoner där barnen ges möjlighet att ta del aktiviteter och experimentera med en mängd olika material. Detta sätt gör att det blir lugnare i barngruppen med mer självständiga och aktiva barn som ständigt är sysselsatta.

Vi utformar miljöerna efter aktuell barngrupp. En ettåring har andra behov än en femåring. Eftersom vi har åldersindelade grupper är det lätt att bygga upp miljöer som passar varje barngrupp.

Utegården bjuder in till fantasifull lek och undervisning

Vår gröna och kuperade gård inbjuder till lek och lärande. Dagarna på förskolan innehåller både ute- och inne aktiviteter, planerade aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet. Vi gör också utflykter till närliggande grönområden och muséer, teatrar och bibliotek.

En dag på förskolan

  • Frukost
  • Projektarbete
  • Lunch
  • Vila
  • Mellanmål
  • Projektarbete

Undervisning och lek sker både inne och ute.

Alla hemvister har öppet 7.30-16.30. Innan och efter det är alla tillsammans i våra gemensamma utrymmen. Vid dessa tider samverkar all personal på förskolan och du möter därmed andra pedagoger än de som arbetar på den egna hemvisten.

Vi arbetar efter läroplanen och våra värdeord

Vi arbetar enligt förskolans läroplan där fostran, omsorg och lärande utgör en helhet. Huvudrubrikerna i läroplanen är: Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Föräldrar och hem samt Samverkan med förskoleklass.

Vi arbetar också utifrån dessa värdeord:

  • Barnet i fokus
  • Kommunikation
  • Glädje
  • Samarbete