Vår förskola

Vår nybyggda förskola öppnade 2019. Den ligger i Johanneberg och är en plats för barnen att växa och lära.

Gibraltarkrokens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling. Förskolan arbetar utifrån många olika perspektiv mot en hållbar framtid och har en tydlig språkprofil.

Förskolan har fem avdelningar. Vi strävar efter att ha 1-3-års- och 3-5-årsbarngrupper.

Vi har ett tillagningskök och även en fantastisk utemiljö.